Καρδιολόγοι

1
Αρμέν 24, Δράμα
Τηλέφωνο
2521026040
2
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 22, Δράμα
Τηλέφωνο
2521022202
3
Λαμπριανίδη 20, Δράμα
Τηλέφωνο
2521057112